WEB4
ปีการศึกษา 2562
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2562
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
535 102 113 96 10 10 10 449 457 429  
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 507 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
480 102 102 101 15 15 14 375 375 365  
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 386 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
สอบคัดเลือก 294 คน
287 34 33 29 12 12 12 252 250 246  
4  มัธยมวัดหนองจอก 525 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 495 คน
509 27 26 23   495 495 486  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,970 1,811 265 274 249 37 37 36 1,571 1,577 1,526      
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 606 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 520 คน
465 48 50 38 19 18 18 432 427 409  
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
400 25 21 15 3 3 3 400 400 382  
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
258 22 18 12   250 248 246  
8  สตรีวิทยา ๒ 711 ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 555 คน
711 198 136 126 30 30 30 546 570 555  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,067 1,834 293 225 191 52 51 51 1,628 1,645 1,592      
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
191 8 7 7   191 184 184  
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 492 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 324 คน
492 132 137 132 16 14 14 346 358 346  
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 428 คน
522 45 74 72 22 22 20 428 445 430  
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 537 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 393 คน
520 132 137 118 11 11 11 394 394 391  
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 516 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 480 คน
349 6 6 6   350 348 343  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,487 2,074 323 361 335 49 47 45 1,709 1,729 1,694      
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200 สอบคัดเลือก 200 คน
84     84 84 84  
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 480 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
สอบคัดเลือก 441 คน
475 30 28 25 5 4 3 446 451 447  
16  ราชวินิตบางเขน 352 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
220 45 43 43   197 197 177  
17  สารวิทยา 516 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 435 คน
505 66 71 62 11 11 11 439 441 432  
18  หอวัง 647 ห้องเรียนพิเศษ 107 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 529 คน
647 107 117 107 11 11 11 529 547 529  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,195 1,931 248 259 237 27 26 25 1,695 1,720 1,669      
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 435 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 395 คน
429 30 28 25 5 4 4 400 408 400  
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 456 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 342 คน
450 96 113 78 14 14 12 360 361 360  
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 684 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
600 144 138 130 15 15 14 525 473 456  
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440 สอบคัดเลือก 440 คน
301     313 304 301  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,015 1,780 270 279 233 34 33 30 1,598 1,546 1,517      
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
124 4 4 3   137 125 121  
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 546 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
สอบคัดเลือก 456 คน
534 49 46 44 23 23 23 468 467 467  
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 678 ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 532 คน
644 139 133 119 8 8 8 532 523 517  
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
334 30 26 23   320 316 311  
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
350 36 33 30   320 322 320  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,286 1,986 258 242 219 31 31 31 1,777 1,753 1,736      
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 681 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 570 คน
666 96 105 96 16 15 - 570 570 570  
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 412 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
277 62 57 -   281 336 277  
30  พรตพิทยพยัต 531 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
จับฉลาก 60 คน
476 36 43 36 55 45 44 375 378 372 25 25 24
31  ราชดำริ 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
388 21 20 18   374 370 370  
32  ศรีพฤฒา 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
265 20 19 19   265 258 246  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,566 2,072 235 244 169 71 60 44 1,865 1,912 1,835 25 25 24
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 627 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 495 คน
610 132 135 123   495 503 487  
34  บางกะปิ 648 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 529 คน
603 91 97 82 7 7 5 526 520 516  
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 702 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 610 คน
696 73 70 66 19 19 19 612 611 611  
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 477 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 405 คน
436 72 71 63   385 385 373  
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 316 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
126 8 8 6   142 123 120  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,770 2,471 376 381 340 26 26 24 2,160 2,142 2,107      
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200 สอบคัดเลือก 200 คน
48     49 48 48  
39  พุทธจักรวิทยา 80 สอบคัดเลือก 80 คน
49     61 50 49  
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 333 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 215 คน
  108 108 - 7 6 - 225 225 -  
41  สุรศักดิ์มนตรี 522 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 432 คน
520 72 78 74 18 18 15 478 478 431  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,135 617 180 186 74 25 24 15 813 801 528      
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม 120 สอบคัดเลือก 120 คน
43     43 43 43  
43  นนทรีวิทยา 436 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
326 13 12 11   321 321 315  
44  ยานนาเวศวิทยาคม 320 สอบคัดเลือก 320 คน
266     266 266 266  
45  วัดสุทธิวราราม 513 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 397 คน
503 108 113 108 8 8 7 397 395 388  
46  สตรีศรีสุริโยทัย 342 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 228 คน
303 92 73 65 12 12 12 228 242 226  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,731 1,441 213 198 184 20 20 19 1,255 1,267 1,238      
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
198 9 13 9   197 195 189  
48  พระโขนงพิทยาลัย 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
272 33 32 31   250 247 241  
49  มัธยมวัดธาตุทอง 320 สอบคัดเลือก 320 คน
237     252 246 237  
50  วชิรธรรมสาธิต 612 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 529 คน
600 56 54 53 11 11 11 540 540 536  
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 537 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
379 89 84 74 15 15 15 292 291 290  
52  สิริรัตนาธร 600 ห้องเรียนพิเศษ 60 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
สอบคัดเลือก 514 คน
579 53 56 51 26 26 23 513 512 505  
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,861 2,265 240 239 218 52 52 49 2,044 2,031 1,998      
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 24,083 20,282 2,901 2,888 2,449 424 407 369 18,115 18,123 17,440 25 25 24